Hướng nghiệp ngành kế toán

By

1. Kế toán là gì? Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản…