Giới thiệu cơ bản về kế toán

Giới thiệu cơ bản về kế toán

Kế toán là gì ?

Kế toán là quá trình ghi nhận, phân loại và tổng hợp số liệu từ các sự kiện kinh tế phát sinh, mà kết quả của nó là báo cáo tài chính. Kế toán cung cấp thông tin cho những người muốn có số liệu để ra các quyết định kinh doanh. Mục đích của kế toán là cung cấp những thông tin mà chúng ta có thể dùng để gia tăng cơ hội ra những quyết định tài chính đúng đắn. Kế toán cung cấp thông tin giúp chúng ta sản xuất sản phẩm, dịch vụ càng hiệu quả càng tốt để gia tăng lợi nhuận và giảm giá thành.
Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh. Giống như những ngôn ngữ khác, kế toán cũng có những điều khoản và nguyên tắc của nó. Để có thể hiểu và sử dụng được thông tin kế toán, trước hết ta phải hiểu ngôn ngữ kế toán. Hiểu những khái niệm căn bản của kế toán là rất cần thiết nếu ta muốn thành công trong kinh doanh.

Ai sử dụng thông tin kế toán ?

Người ra quyết định sẽ cần nhiều thông tin khác nhau để phục vụ cho việc ra quyết định. Quyết định càng phức tạp thì thông tin càng phải chính xác. Trong thế giới kinh doanh, kế toán đóng một vai trò quan trọng trong quá trình ra các quyết định khác nhau. Mỗi đối tượng trong hay ngoài doanh nghiệp sẽ quan tâm thông tin kế toán ở phương diện khác nhau.
Nhà quản lý trong doanh nghiệp sử dụng thông tin kế toán hàng ngày khi ra quyết định tiếp thị, sản xuất, bán hàng, hay nghiên cứu phát triển. Không có thông tin kế toán đúng đắn, những quyết định kinh doanh sẽ khó khăn và có thể không chính xác.
Ngân hàng dùng thông tin kế toán để quyết định cấp các khoản tín dụng cho doanh nghiệp và đánh giả hiệu quả của nó.
Cơ quan nhà nước (Thuế, UB Chứng khoán, …) dùng thông tin kế toán để thực thi chức năng quản lý Nhà nước với doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ thuế phải nộp, …
Các đối tượng khác đọc và phân tích thông tin kế toán của doanh nghiệp để phục vụ cho quyết định của họ như đầu tư, đấu thầu, …

Báo cáo tài chính

Kế toán cung cấp thông tin cho người bên ngoài thông qua việc phát hành các báo cáo theo mẫu quy định gọi là Báo cáo tài chính (BCTC). BCTC thường được lập theo từng năm (hoặc quý, tháng nếu có yêu cầu riêng). BCTC bao gồm Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh BCTC để giải thích chi tiết thêm các chỉ tiêu trong các báo cáo kia. BCTC sẽ được giới thiệu chi tiết trong các bài sau.
Nguyễn Hải Tâm
Sáng lập TamAntax
banner ad