Hướng nghiệp ngành kế toán

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

1. Kế toán là gì?
Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các doanh nghiệp mà còn trong các tổ chức phi lợi nhuận, các tổ chức của chính phủ và nhiều tổ chức khác. Trong hoạt động kế toán được chia thành kế toán và kiểm toán.

2. Mục tiêu đào tạo
Đào tạo kiến thức về thu thập, xử lý, kiểm tra và cung cấp thông tin về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua các nghiệp vụ của kế toán như tính phí, làm dự toán, phân bổ ngân sách, quản lý doanh thu theo sát các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.
Ngoài ra, sinh viên còn được trang bị kỹ năng phối hợp và thực hiện công việc trong môi trường làm việc theo nhóm, các kỹ năng chuyên môn cần thiết như đọc báo cáo tài chính, phân tích tài chính, các kỹ năng thương lượng, đàm phán,…
Các môn học chuyên ngành tiêu biểu: Nguyên lý kế toán, Kế toán tài chính, Thuế, Thanh toán quốc tế, Hệ thống thông tin kế toán, Kế toán quản trị, Kiểm toán, Phân tích báo cáo tài chính, Lập và trình bày báo cáo tài chính, Kế toán ngân hàng thương mại, Kế toán công ty chứng khoán,…
Bằng cấp: Cử nhân Kế toán
Cơ hội nghề nghiệp
+ Chuyên viên phụ trách kế toán, kiểm toán, thuế, giao dịch ngân hàng, kiểm soát viên, thủ quỹ, tư vấn tài chính,… tại các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực trong cơ quan quản lý tài chính Nhà nước, các đơn vị thuộc lĩnh vực công, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, ngân hàng
+ Kế toán trưởng, Trưởng phòng kế toán, Giám đốc tài chính – CFO, Quản lý tài chính ở các tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nước và quốc tế
+ Nghiên cứu viên, Giảng viên, Thanh tra kinh tế,…

Hướng nghiệp ngành kế toán
3. Nhu cầu nhân lực của xã hội
Thời kỳ hội nhập, các nhóm ngành kinh doanh, kinh tế, kế toán,… vẫn có xu hướng phát triển mạnh với tiêu chí tuyển dụng ngày càng cao hơn. Nhất là trong điều kiện nước ta hiện nay, nền kinh tế thị trường không ngừng mở ra thêm nhiều doanh nghiệp, kế toán là bộ phận không thể thiếu ở bất cứ doanh nghiệp nào. Theo thống kê, Việt Nam hiện có hơn 500.000 doanh nghiệp, mỗi doanh nghiệp cần từ 3-5 kế toán viên. Do đó, vấn đề “đầu ra” không phải điều đáng lo của những ai đang muốn theo học ngành Kế toán.

4. Những tố chất phù hợp với ngành
– Thích môn toán và những gì có liên quan đến tính toán
– Cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công việc
– Có tính kỷ luật, kiên trì
– Hứng thú với những ý nghĩa được đem lại từ các con số, đam mê làm việc trong lĩnh vực kế toán

5. Các trường đại học đào tạo uy tín
– Đại học Kinh tế TP.HCM
– Đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM (UEF)
– Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH)
– Đại học Tài chính – Marketing,…

Share.

About Author

Leave A Reply