Tham gia ngay! Hãy cùng tìm hiểu các khóa học Đào tạo kế toán thực chiến nhé.

12 Quy tắc sinh lợi đồng tiền

Đây là 12 quy tắc được viết trong cuốn sách cùng tên của Herbert Casson một chuyên gia kiệt xuất về tổ chức và thực hiện kinh doanh. Quyển sách được viết sau khi Herbert Casson phỏng vấn & khảo sát hơn 500 triệu phú người Anh và những người từng là triệu phú. 12 Quy Tắc Sinh Lợi Đồng Tiền có thể xem là 12 yếu tố làm cho một doanh nhân thành công hoặc thất bai.

Quy Tắc thứ 1: Chỉ kinh doanh những gì mà ta biết

Quy Tắc thứ 2: Chỉ kinh doanh tài sản không kinh doanh dự án

Quy Tắc thứ 3: Không bao giờ bỏ tiền ra dưới dạng áp lực

Quy Tắc thứ 4: Chỉ mua những thứ bán được

Quy Tắc thứ 5: Không bỏ lở cơ hội

Quy Tắc thứ 6: Quay vòng vốn

Quy Tắc thứ 7: Cần bao nhiêu vay bấy nhiêu

Quy Tắc thứ 8: Trao đổi với chuyên gia ngân hàng

Quy Tắc thứ 9: Mua khi giá hạ bán khi giá lên

Quy Tắc thứ 10: Vay để phát triển chứ không để khoe mẽ

Quy Tắc thứ 11: Cho, nhưng không cho vay

Quy Tắc thứ 12: Mua cổ phiểu thường của doanh nghiệp tốt nhất thuộc lỉnh vực đang sa sút

Với những ví vụ, phân tích hài hước thực tiễn nhất. Tác giả cho ta hiểu thấu đáo hơn những quy tắc này, để dễ dàng áp dụng.

Xin mời xem E-book PDF ở đây.