Tham gia ngay! Hãy cùng tìm hiểu các khóa học Đào tạo kế toán thực chiến nhé.

Xây dựng thương hiệu tinh gọn – Lean Branding

Thương hiệu là gì ?

Thương hiệu là câu chuyện độc đáo mà người tiêu dùng nhớ tới khi nghĩ về bạn. Thương hiệu gắn kết sản phẩm của bạn với những câu chuyện cá nhân của khách hàng, với một tính cách cụ thể, với lời hứa sẽ giải quyết vấn đề nào đó của bạn, và với vị trí của bạn khi so sánh cùng đối thủ cạnh tranh. Thương hiệu được thể hiện bằng những biểu tượng hình ảnh và vật liệu từ nhiều cuộc đối thoại khác nhau, nơi mà bạn phải tham gia một cách có chiến lược.

Ba thành phần thương hiệu cốt lõi:

Câu chuyện sáng tạo giá trị của thương hiệu
Biểu tượng thị giác của thương hiệu
Chiến lược phát triển thương hiệu

Công thức thương hiệu tin gọn

Câu chuyện

1. Tên

2. Tuyên bố định vị

3. Lời hứa

4.Nhân cách

5. Trải nghiệm sản phẩm

6. Tính cách

7. Mức giá

Biểu tượng

8. Logo

9. Bảng màu

10. Nghệ thuật sắp chữ

11. Hình tượng

12. Công cụ nhận diện: Danh thiếp

13. Công cụ hỗ trợ: Bản tóm tắt

14. Slide trình chiếu

Chiến lược

15. Tiếp thị qua mạng xã hội

16. Trang đích

17. Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

18. Quảng cáo trả tiền

19. Danh sách email

20. Video tiếp thị

21. Quan hệ công chúng

22. Tiếp thị nội dung: Viết blog

23. Tối ưu hóa khu vực mua hàng

24. Hệ thống nhận xét

25. Quan hệ đối tác

(Nguồn: Lean Branding – Xây dựng Thương hiệu tinh gọn)